Lista aktualności Lista aktualności

Bądź aktywny - zwiedzaj łódzkie

Zapraszamy do naszego nowego programu edukacyjnego.

Bądź aktywny – zwiedzaj łódzkie „Tour po poddębickich ścieżkach" tak brzmi pełna nazwa programu, który otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całość powstała z myślą o lepszym wykorzystaniu ścieżek edukacyjnych wytyczonych w lesie. Duża część zajęć odbywa się w szkołach, przedszkolach czy naszej sali edukacyjnej w Rodrysinie. Chcemy zachęcić wszystkich do bardziej aktywnego poznawania przyrody przy jednoczesnym poznawaniu bliższych lub dalszych okolic naszego zamieszkania.

Bądź aktywny - zwiedzaj nasze ścieżki edukacyjne

Program ma szereg celów, które zostały szerzej opisane w załączniku. Będzie realizowany na ścieżkach edukacyjnych w Gostkowie, Jamnie i Reduchowie. Jedną z form realizacji będzie także organizacja biegu leśną trasą biegową na parkingu leśnym w Zakrzewie. Pomocnymi materiałami dla uczestników będzie folder opisujący nadleśnictwo oraz, wydane już, ulotki „Nie wyrzucaj śmieci do lasu, nie rób z lasu śmietnika" i "Co warto wiedzieć…". Każdy uczestnik programu dostanie pamiątkę ze spotkania. Zakupiono w tym celu koszulki sportowe oraz inne gadżety. Niewielka część z nich została już rozdana podczas dożynek powiatowych w Poddębicach. Reszta czeka na kolejne spotkania. 

W celu uczestnictwa w spotkaniach należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za edukację w nadleśnictwie (43 678 29 75) bądź miejscowym leśniczym leśnictwa Jamno, Biernacice, Reduchów

Materiały do pobrania