Lista aktualności Lista aktualności

Naukowcy w lesie

Tereny leśne nadleśnictwa Poddębice gościły uczestników konferencji "Lasy wobec zmieniającej się presji człowieka" zorganizowanej przez Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowie.

Omawiano wyniki najnowszych badań opisujących szeroko pojęty wpływ człowieka na las, jego skład gatunkowy i wygląd, oraz wpływ lasu na glebę. Prezentowano, jak zmieniały się lasy począwszy od pradziejów po czasy współczesne, jak zmieniała się antropopresja na pradawne puszcze i dzisiejsze lasy. W jaki sposób wpływało to na skład gatunkowy lasów, a one na glebę. 

Na terenie naszego nadleśnictwa uczestnicy konferencji mieli okazję ujrzeć dwa oblicza boru sosnowego, z czego jeden posiadał podszyt dębu czerwonego. Wykonano dwie odkrywki glebowe ukazujące szereg warstw odkrywających ślady gospodarki przeszłej tych terenów. Była to nieco odmienna, od typowo "nadziemnej", perspektywa. 

Udano się następnie do rezerwatu "Jodły Oleśnickie" powołanego w celu ochrony jodły na granicy zasięgu. Gatunek ten ma się obecnie bardzo dobrze o czym świadczy powszechność naturalnego odnowienia w okolicznych lasach. W rezerwacie natomiast odnawia się słabo gdyż charakter lasu zmienił się z borowego na grądowy. 

Odwiedzono również rezerwat "Napoleonów" mający chronić siedlisko świetlistej dąbrowy. Siedlisko zarastające i zanikające pod okapem grabu i leszczyny. Ustalono wstępny zakres wycinki podszytu by kolejny raz próbować ratować ostatnie płaty kserotermicznych roślin. 

Spotkanie to nie dało jednoznacznych odpowiedzi na to jak ma wyglądać las oraz kiedy mówimy o zbiorowisku naturalnym a kiedy zastępczym? Uwidoczniło jednak wszystkim, że las to nie jest twór stały i jednorodny a posiada szereg rozmaitych wersji i podtypów w zależności od miejsca i czasu.