Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie dla interesantów

Informacje dotyczące otwarcia biura nadleśnictwa.

UWAGA!

W związku z postępującym zagrożeniem ze strony koronawirusa COVID-19 Nadleśnictwo Poddębice informuje o ograniczeniach w działalności biura nadleśnictwa.

W dniach od 16 do 27 marca br. w biurze nadleśnictwa będą prowadzone dyżury pracowników wszystkich działów. Pozostali pracownicy będą wykonywali pracę zdalnie. Interesanci proszeni są o kontaktowanie się z pracownikami telefonicznie lub poprzez e-mail. 

W przypadkach wyjątkowych interesanci będą obsługiwani na parterze biura nadleśnictwa. W trosce o dobro wszystkich zainteresowanych prosimy o maksymalne ograniczenie tego typu kontaktu. Zgłoszeń szkód łowieckich można dokonywać bezpośrednio u leśniczego ds. łowieckich, tel. 664 731 145 bądź poprzez e-mail do biura nadleśnictwa poddebice@lodz.lasy.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że działalność leśnictw pozostaje bez zmian. Prosimy jednak zachować wszystkie niezbędne środki ostrożności i stosować zalecane zasady bioasekuracji.

Dziękujemy za zrozumienie i mamy nadzieję na szybki powrót do zwykłego trybu pracy. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Poddębice z pracownikami