Lista aktualności Lista aktualności

Ratujemy świetlistą dąbrowę

Rezerwat Napoleonów doczeka się zadań ochronnych ratujących siedlisko dąbrowy świetlistej.

Rezerwat powołano w 1995 roku z uwagi na bogate i różnorodne siedlisko obfitujące w gatunki ciepło- i światłolubne. Stwierdzono tu 136 gatunków roślin naczyniowych (bez gatunków synantropijnych) oraz 8 gatunków mszaków.

Przypomnijmy, że siedlisko tej ciepłolubnej dąbrowy charakteryzuje się różnorodnością gatunkową z uwagi na przenikanie się grup roślin związanych z lasami, borami, siedliskami okrajkowymi i łąkami. Las jest mocno prześwietlony z uwagi na dawniejszą działalność człowieka. Przyjmuje się, że zbiorowisko powstało wskutek wypasu zwierząt gospodarskich w lesie, które w nadmierny sposób zgryzały młode drzewa i krzewy. Brak możliwości odradzania się lasu powodował, że stare drzewa przewracały się tworząc luki sprzyjające pojawianiu się licznych kwiatów. 

Obecnie, nie licząc kilku przypadków prowadzenia czynnej ochrony siedlisk, nikt już nie wypasa zwierząt w lesie. Siedliska zarastają, głównie wskutek rozrostu podszytu ale także wskutek zwierania się koron drzew. Płaty kserotermicznych zbiorowisk roślinnych zmniejszają się, a pojedyncze gatunki zanikają.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w rez. Napoleonów. Przeprowadzona siedem lat temu wycinka podszytu z pewnością spowolniła zarastanie runa jednak nie rozwiązała problemu. Potrzebne są dalsze działania polegające na rozrzedzeniu drzew oraz usuwaniu podszytu. W tym celu odbyła się ostateczna lustracja z udziałem pracowników RDOŚ w Łodzi, nadleśnictwa oraz przedstawicieli nauki. Ustalono zakres działań na najbliższe dwa lata obejmujące blisko połowę powierzchni rezerwatu. Prace na pozostałej powierzchni ma normować nowy plan ochrony rezerwatu. 

Na załączonych zdjęciach przedstawiono przykładowe gatunki roślin występujące w rezerwacie. Są to: dzwonek brzoskwiniolistny, lilia złotogłów i pajęcznica gałęzista.