Lista aktualności Lista aktualności

Strażacy w lesie

Strażacy z państwowej oraz ochotniczych straży pożarnych, we współpracy z leśnikami naszego nadleśnictwa doskonalili współpracę w gaszeniu pożarów obszarów leśnych.

Ćwiczenia przeprowadzono w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego Powiatu Poddębickiego. Z tego też względu 12 czerwca ok. godz. 10.00 w lesie państwowym k. Niemysłowa doszło do zaprószenia ognia. Sprawcą pożaru był najprawdopodobniej przejeżdżający wcześniej rowerzysta, który porzucił niedopałek papierosa. Mieszkaniec gospodarstwa, który widział rowerzystę a następnie pożar powiadomił Państwową Straż Pożarną w Poddębicach. Pożar w tym czasie obejmował coraz większe obszary poszycia leśnego. 

Straż Pożarna informuje Nadleśnictwo Poddębice, które na miejsce pożaru kieruje Straż Leśną wyposażoną w przyczepkę gaśniczą. Wskutek znacznych rozmiarów pożaru zagrożone są dalsze fragmenty lasu i pobliskie gospodarstwo. Na miejsce przybywają dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Poddębicach oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Niemysłowa. Wyznaczono dwie linie natarcia ognia, na które skierowano jednostki oraz zabezpieczono pobór wody ze zbiornika przeciwpożarowego w Niemysłowie. Wezwano kolejne siły do walki z żywiołem. 

W końcu pożar opanowano i ugaszono. 

Celem powyższych ćwiczeń było doskonalenie współpracy między jednostkami, sprawdzenie skuteczności bojowej oraz sprawności sprzętu technicznego. Skuteczna akcja gaśnicza z pewnością przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego naszym lasom. W ćwiczeniach wzięły udział, oprócz wyżej wymienionych, także jednostki z OSP Biernacice, Dalików, Charchów Pański, Pęczniew, Spicymierz.