Lista aktualności Lista aktualności

Świętowaliśmy 70 lat

W roku 2015 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi obchodzi okrągły jubileusz, 70 - lecie istnienia.

W 1945 roku, na zgliszczach wojennych, powstały zręby aktualnej dyrekcji zarządzającej lasami państwowymi. Mało kto wie, że ówczesna okręgowa dyrekcja była zaczynkiem Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych a później właściwego ministerstwa. Obie te instytucje miały pierwotnie siedzibę w Łodzi. 

Z tej okazji ponad pięciuset leśników, pracowników RDLP w Łodzi, nadleśnictw, regionalnych zakładów stawiło się na uroczystościach 70-lecia naszej dyrekcji. Byli też liczni zaproszeni goście, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pan Wiesław Krzewina, parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe,  a także byli pracownicy Lasów Państwowych. 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Edward Janusz, przedstawił pokrótce historię RDLP w Łodzi, a także zaznaczył, że siłą Lasów są ludzie, ich wiedza, a także pasja jaką poświęcają lasom. 

Następnie wręczono medale i odznaczenia resortowe. Wśród odznaczonych znaleźli się także pracownicy naszego nadleśnictwa. Życzmy sobie i dyrekcji jeszcze wielu takich jubileuszy. 

Zwieńczeniem spotkania była emisja filmu o lesie. Nietypowego filmu. Zapraszamy do jego obejrzenia... 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hSnh_pUEUkQ