Lista aktualności Lista aktualności

Wielki sukces zaprzyjaźnionej szkoły

Zespół Szkół Specjalnych w Zduńskiej Woli uzyskał Międzynarodowy Certyfikat "Zielona Flaga" świadczący o spełnianiu przez placówkę wysokich wymagań w działalności edukacyjno - ekologicznej. Cieszy nas to niezmierne, gdyż nadleśnictwo od lat wspomaga i współpracuje ze szkołą w tym zakresie.

Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli w roku 2012/2013 przystąpił do ogólnopolskiego Programu "Szkoły dla Ekorozwoju" prowadzonego przez fundację Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa. Do programu włączyło się ponad 1000 placówek z całej Polski. Od kilku lat program ten jest częścią międzynarodowego programu Eco-Schools przyznającego najbardziej prestiżowe wyróżnienia ekologiczne na całym świecie - certyfikat Zielonej Flagi

Pierwszym etapem do jego otrzymania jest uzyskanie tytułu Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej. Uzyskują go szkoły, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców i tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Zespół Szkół uzyskał ten tytuł w ubiegłym roku. Natomiast 17 września br. Kapituła Programu "Szkoły dla Ekorozwoju" przyznała zaprzyjaźnionej placówce Certyfikat Zielonej Flagi. Aplikacja szkoły była jedną z trzech najwyżej ocenionych prac. Warto dodać, że w skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji, firm prywatnych i organizacji pozarządowych. 

Nadleśnictwo Poddębice gratuluje Zespołowi Szkół w Zduńskiej Woli, dyrekcji, pracownikom i wychowankom, osiągnięcia takiego wyróżnienia. Nagrodę dla szkoły traktujemy pośrednio jako nagrodę dla Nadleśnictwa, za nasz mały wkład w edukację społeczeństwa.  

W załączeniu zdjęcia z ubiegłotygodniowych obchodów Święta Drzewa w Zduńskiej Woli, na których oczywiście i nas nie zabrakło. 

Opracowano na podstawie www.grzegorzewskazdw.pl oraz www.fpds.pl.