Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadleśnictwo Poddębice w swoim zasięgu administracyjnym posiada 26 obwodów łowieckich, z których 25 wydzierżawiono kołom łowieckim, a jeden obwód wyłączono z wydzierżawienia z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny (obwód nr 67), w którym gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo Poddębice. Dwa obwody zakwalifikowano do kategorii średniej (nr 67 i 130), 13 do słabej (nr 39, 50, 66, 90, 110-115, 129, 131, 132), a 12 do bardzo słabej (nr 49, 51-53, 68-70, 87-89, 116, 117). Obwody nr 66 i 111 posiadają ponad 40% lasów (są to obwody leśne), a pozostałe, poniżej tej granicy, są obwodami polnymi. 
Nadleśnictwo otrzymało zatwierdzony Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany (Rejon nr 6, Łaski) na lata 1.04.2007 - 31.03.2016 w którym uwzględniono przeciętne przyrosty zwierzyny, planowane odstrzały i stany docelowe w 2016 r. wszystkich gatunków zwierzyny grubej i drobnej występującej w VI Rejonie. W odniesieniu do Nadleśnictwa Poddębice Wieloletni Plan Hodowlany zakłada obniżenie pogłowia jeleni i danieli o 15%, wzrost sarny o 3% oraz redukcję dzików o 26% zgodnie ze stanem zwierzyny z 2007 roku.
Na terenie Nadleśnictwa Poddębice występują następujące gatunki zwierzyny:
Zwierzyna płowa:
  • Łoś (dotychczas okresowo, od dwóch lat na stałe w okolicach Rossoszycy)
  • Jeleń (okolice Szadku, Rossoszycy i Niemysłowa)
  • Daniel (teren prawie całego nadleśnictwa)
  • Sarna
Zwierzyna czarna:
  • Dzik
Zwierzyna drobna:
  • małe drapieżniki (lis, borsuk, jenot, tchórz, kuny) 
  • zając, dziki królik 
  • ptactwo łowne (bażant, kuropatwa, krzyżówka)