Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo nadzoruje 5091 ha lasów innej własności, położonych na terenie powiatu poddębickiego i zduńskowolskiego.

W ramach pełnionego nadzoru leśniczowie wykonują następujące czynności:

  • legalizują pozyskane drewno,
  • instruują na gruncie w zakresie techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
  • doradzają przy zalesieniach gruntów porolnych,
  • kontrolują nadzorowane lasy pod kątem przestrzegania zasad prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej, występowania nielegalnych wysypisk śmieci,
  • patrolują lasy w ramach ochrony przeciwpożarowej.

UWAGA. Aktualny wykaz osób zajmujących się nadzorem nad lasami prywatnymi dostępny jest w załączniku. 

 

Nadleśnictwo informuje, że z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasły porozumienia na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie powiatów pabianickiego i sieradzkiego. W związku z powyższym od 1 stycznia 2013 r. wszystkie obowiązki związane z nadzorem przeszły na:

  • Starostwo Powiatowe w Pabianicach, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (42) 225-40-09 (dane teleadresowe tutaj),
  • Starostwo Powiatowe w Sieradzu,Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. (43) 822 49 15 (dane teleadresowe tutaj).

ARiMR udziela pomocy do zalesień gruntów ornych oraz sukcesji naturalnej, a także tzw. inwestycji, w ramach PROW 2014-2020. W związku z powyższym nadleśnictwo udostępniło krótkie przewodniki o zasadach postępowania i wymaganych dokumentach.