Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 715 gatunków roślin, 322 gatunków grzybów i porostów, 799 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Szata roślinna 
Dla wytrawnego wędrowca poddębickie lasy skrywają ok. 100 rzadkich i chronionych gatunków roślin. Są wśród nich takie rarytasy jak kosaciec syberyjski, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, 8 gatunków storczyków, 3 gatunki widłaków czy paproć – podrzeń żebrowiec. Rosną tu także: bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, grzybienie białe, marzanka wonna. Gatunki te często związane są z siedliskami, których występowanie ma ograniczony lub punktowy zasięg. Podczas inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych na obszarze nadleśnictwa zlokalizowano 9 cennych siedlisk leśnych i nieleśnych.
Fauna 
Poddębickie lasy sprzyjają dużym ptakom. Lęgną się tutaj co najmniej trzy pary bociana czarnego, a także cztery pary rzadkiego w naszym województwie bielika. W 2007 i 2008 roku miały miejsce próby lęgu bocianów czarnych na ambonie myśliwskiej. Prawdopodobnie były to młode, niedoświadczone ptaki. Próby zakończyły się niepowodzeniem na etapie zakładania gniazda.