Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Są ozdobą krajobrazu i stanowią jeden z cenniejszych elementów przyrody o szczególnej wartości naukowej, kulturowej i historycznej. Są to zwykle pojedyncze drzewa, czasem aleje drzew o szczególnie okazałych rozmiarach, objęte z tej racji ochroną prawną. Za pomniki przyrody mogą być uznane również źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe i jaskinie. 
Na terenie Nadleśnictwa Poddębice zlokalizowanych jest 5 drzew jako pomniki przyrody ożywionej oraz głaz narzutowy jako pomnik przyrody nieożywionej. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Poddębice poza gruntami lasów państwowych, za pomniki przyrody uznano ok. 200 tworów przyrody. Są to pojedyncze drzewa, ich grupy i aleje, powierzchniowe stanowisko bluszczu oraz głaz narzutowy.