Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu to specjalność leśna, zajmująca się planowaniem i organizacją, w czasie i w przestrzeni, całokształtu działalności gospodarczej wykonywanej w lesie, w celu zapewnienia trwałego pełnienia przez niego wielostronnych funkcji: ochronnych, socjalnych i produkcyjnych, niezbędnych dla społeczeństwa.

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach społecznych, zatwierdzane są decyzją Ministra Środowiska.

Mówiąc prosto plan urządzenia lasu jest „Biblią" leśnika, którą kieruje się on we wszystkich poczynaniach jakie wykonuje w lesie. Opisany jest w nim stan lasu na określony dzień i wszystko to, co ma być w nim zrobione w przeciągu najbliższych 10 lat (taki jest przeważnie czas ważności tego dokumentu). 

Plan urządzenia lasu sporządzany jest przez specjalnie zorganizowane grupy leśników i geodetów, które co 10 lat przemierzają obszary leśne każdego Nadleśnictwa i dokonują w nim niezbędnych pomiarów i oszacowań. Fachowcy ci analizują gospodarkę leśną z lat minionych i planują co należy wykonać w okresie przyszłym, tak by było to najlepsze dla funkcjonowania ekosystemu leśnego i pełnienia przez las wszystkich funkcji społecznych. Informacje zebrane z terenu są następnie przetwarzane i spisane w postaci grubej księgi – planu urządzenia lasu. 

Nadleśnictwo Poddębice posługuje się obecnie planem urządzenia lasu sporządzonym na lata 01.01.2017 r. – 31.12.2026 r. Zatwierdzony zgodnie z wymogiem ustawy o lasach przez ministra właściwego do spraw środowiska, dokument ten jest ściśle przestrzegany we wszystkich działaniach gospodarczych Nadleśnictwa. Jako aneks do powyższego planu został sporządzony również dla Nadleśnictwa program ochrony przyrody, dokument zawierający dokładny opis elementów środowiska naturalnego wymagających szczególnej ochrony i wytyczne do realizacji w tym względzie. Kolejną częścią planu jest  operat glebowo-siedliskowy. W celu jego wykonania urządzeniowcy zobowiązani są wykonać ogromną ilość dołów i odwiertów glebowych, które pozwolą na maksymalnie dokładne określenie gleb, a przez to i siedlisk leśnych, co z kolei wiąże się ściśle ze składem gatunkowym lasu. Dokładnie wykonane badania glebowo-siedliskowe pozwalają ograniczyć obszar siedlisk wymagających wprowadzania dużej ilości sosny pospolitej, co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia obszaru monokultur tworzonych przez ten gatunek.

Więcej o planie urządzenia lasu.