Wydarzenia Wydarzenia

1000 drzew na minutę

Wraz z uczniami z Gimnazjum w Poddębicach posadzimy dęby w leśnictwie Napoleonów. 

Sadzenie jest elementem akcji 1000 drzew na minutę zorganizowanej przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych. Liczba drzew wynika ze średniej jaką otrzymuje się dzieląc 500 mln drzew sadzonych rocznie w Lasach Państwowych przez liczbę minut w roku. Liczba niebagatelna bo i powierzchnia lasów nie jest mała. 

Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.