Lista aktualności Lista aktualności

Bażanty znalazły swój nowy dom

Mamy więcej bażantów

50 bażantów znalazło na naszym terenie nowy dom. Bażanty zasiedliły pola i zagajniki okolic Poddębic.

Czterdzieści kur i dziesięć kogutów wypuszczono w miejscach dla bażantów najkorzystniejszych. Mozaika pól, łąk i zagajników jest przez nie preferowana. Znajdują w niej osłonę i bezpieczne warunki do wiosennego rozrodu.

Bażant jest gatunkiem poligamicznym, tzn. że na jedego samca przypada kilka samic. Tyle ile wywalczy lub przywabi. Przy takiej technice rozmnażania samice same wodzą pisklęta. Samce nie biorą udziału w wychowie młodych.

Bażant pochodzi z Azji południowej i wschodniej. Introdukowano, czyli wpuszczono, go w wiele regionów świata. Do Polski sprowadzony został w XVI w. Mimo, że jest to gatunek obcy to na stałe wkomponował się w polski krajobraz.

Fot. Sylwester Lisek