Lista aktualności Lista aktualności

Daniele na wybiegu

Już 13 danieli znalazło swój nowy dom w nowo wybudowanej zagrodzie w Nadleśnictwie Poddębice. Docelowo stado będzie liczyło 40 sztuk.

Ponad 38 ha wydzielone zostało z lasu Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy Nadleśnictwie Poddębice. Solidna, wzmocniona siatka wyznacza cztery kwatery, na których zwierzęta będą przebywać w ciągu roku. Została ona dodatkowo wyposażona w elektryczny pastuch, czujnik monitorujący przerwanie ogrodzenia oraz system monitoringu. Pośrodku, na styku kwater wybudowano kwaterę manipulacyjną, kolistą, odeskowaną przestrzeń z paśnikami, poidłami i budynkiem odłowni. Oprócz dokarmiania służyć będzie do obserwacji zwierząt, odławiania czy okresowej zmiany kwatery. Budynek odłowni posłuży do czasowego przetrzymywania zwierząt, prowadzenia badań lekarskich i ewentualnego znakowania osobników.

Budowa zagrody jest elementem prowadzonego „Programu wzbogacania puli genowej populacji danieli w Nadleśnictwie Poddębice" opracowanego w 2014 roku. Założeniem programu jest urozmaicenie genotypu miejscowej dzikiej populacji danieli.  Odbędzie się to poprzez zakup osobników o znanym pochodzeniu oraz kilkuletnia zamknięta hodowla danieli. Sukcesywnie zwierzęta będą wypuszczane na wolność lub, w przypadku takiego zapotrzebowania, sprzedawane. Pierwsze daniele dostarczane są z likwidowanego ośrodka w Nadleśnictwie Brzeziny od lipca br. (patrz artykuł Daniele w zagrodzie).

Historia danieli na terenie naszego nadleśnictwa sięga lat pięćdziesiątych XX wieku lecz brak jest dokumentów na temat dokładnej ilości wypuszczonych osobników. W latach 2005 – 2013 wsiedlano daniele pochodzące z hodowli w Brzezinach wywodzące się z populacji Węgierskiej z ośrodka Gyula i ze Słowacji z Nadleśnictwa Paralikovo. Do 2014 roku łącznie wsiedlono 32 sztuki danieli. Była to konieczność wynikająca z istniejących izolowanych populacji daniela, co prowadziło do chowu wsobnego. Następowała powolna degeneracja cech jakościowych danieli, co objawiało się coraz niższymi wagami tuszy i poroży. Wsiedlone w latach dwutysięcznych daniele dały pozytywny efekt jakościowy. Hodowla zagrodowa jest kontynuacją tego procesu.

Wsiedlane daniele znajdą na terenie OHZ dobre warunki rozwoju. Las stanowi w nim duży zwarty kompleks o powierzchni 2367 ha. Prawie 40 % powierzchni pokrywa las mieszany świeży LMśw, 34% bór mieszany świeży BMśw. Podszyt występuje na powierzchni 1820 ha. Nadleśnictwo uprawia poletka zgryzowe i żerowe o łącznej powierzchni 4,8 ha. W celu zapewnienia karmy na zimę zakupuje się 25 ton karmy soczystej, 20 ton karmy treściwej oraz karmę witaminizowaną i odrobaczającą. Bogactwo siedlisk dostarczające dużą ilość żeru pędowego zawartego w roślinach runa leśnego i podszytu zapewnia wysokiej jakości pokarm dla jeleniowatych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że daniele mają się tu świetnie a obwód nr 67 gościć będzie kolejne pokolenia tego pięknego gatunku zwierzyny płowej.

Program hodowli zagrodowej daniela to jeden z dwóch programów prowadzonych na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy Nadleśnictwie Poddębice. Nadleśnictwo chroni także kuropatwy i bażanty w ramach „Programu wsiedleń zwierzyny drobnej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nr 67". Ostatnie wsiedlenie bażantów odbyło się w ubiegłym tygodniu. Wypuszczono kolejne 500 ptaków na styku pól i lasów w okolicach Poddębic.