Lista aktualności Lista aktualności

Jak dbać o las?

Pytanie to było przewodnim tematem spotkania z klasą drugą Szkoły Podstawowej w Poddębicach.

Aby dbać o las należy wiedzieć jaką rolę spełnia dla ludzi i środowiska, co mu zagraża, co możemy zrobić aby mu pomóc? Te i inne pytania stawiały dzieci podczas zajęć. Stawiały i same na nie odpowiadały. 

Podzieleni na grupy, rozpoznawali zagrożenia lasu wg zdjęć. Do zdjęć przypisywali opisy działań mających na celu zapobieganie tym szkodom. Uczniowie bardzo dobrze orientują się w zagrożeniach lasu, sposobach ich zapobiegania oraz we właściwym postępowaniu. Nie zawsze jednak wiadomo czy to co robimy na co dzień ma wpływ na lasy innych kontynentów? Czy może tylko wpływa na lasy lokalne? Okazuje się, że nasze postępowanie, zakup niektórych produktów może mieć pośredni wpływ nawet na lasy tropikalne. Ale to już temat na następne spotkanie. 

Zajęcia przeprowadzono w ramach szkolenia Zrównoważony rozwój w edukacji leśnej prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej CEO. Podczas spotkania wykorzystano scenariusz zajęć Jak dbać o las?