Lista aktualności Lista aktualności

Łódzkie Aukcje Drewna Specjalnego

Zapraszamy

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi zaprasza do wzięcia udziału w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego.

W ofercie sprzedaży w łącznej ofercie 1451 m3 znajduje się surowiec:

- dębowy w ilości 886 m3 ,

- sosnowy w ilości 562 m3 ,

- jodłowy w ilości 81 m3 .

Najcenniejsze pod względem jakości wielkowymiarowe drewno dębowe, sosnowe i jodłowe przygotowane zostało do sprzedaży w postaci kłód i dłużyc pogrupowanych w ilościach odpowiadających jednemu ładunkowi transportowemu.

Drewno sprzedawane będzie za pośrednictwem aplikacji e – drewno. Terminy zakończenia aukcji: 27 październik – 18 listopad 2022 r.

W ramach Łódzkich Aukcji Drewna Specjalnego ogłoszonych zostanie łącznie 65 aukcji, na łączną masę 1529 m3, w tym:

- drewno wielkowymiarowe dębowe:

Nadleśnictwo Brzeziny - 2 aukcje o łącznej miąższości 42 m3

Nadleśnictwo Kolumna - 5 aukcji o łącznej miąższości 100 m3

Nadleśnictwo Kutno - 12 aukcji o łącznej miąższości 248 m3

Nadleśnictwo Łąck - 2 aukcje o łącznej miąższości 44 m3

Nadleśnictwo Piotrków – 2 aukcje o łącznej miąższości 46 m3

Nadleśnictwo Płock – 5 aukcji o łącznej miąższości 97 m3

Nadleśnictwo Poddębice – 3 aukcje o łącznej miąższości 63 m3

Nadleśnictwo Smardzewice – 1 aukcja o łącznej miąższości 20 m3

Nadleśnictwo Radziwiłłów – 5 aukcji o łącznej miąższości 100 m3

Nadleśnictwo Złoczew - 3 aukcje o łącznej miąższości 66 m3

Nadleśnictwo Wieluń – 3 aukcje o łącznej miąższości 60 m3

- drewno wielkowymiarowe jodłowe:

Nadleśnictwo Kolumna – 3 aukcje na masę 81 m3

- drewno wielkowymiarowe sosnowe:

Nadleśnictwo Gostynin – 9 aukcji o łącznej miąższości 270 m3

Nadleśnictwo Bełchatów – 6 aukcji o łącznej miąższości 180 m3

Nadleśnictwo Opoczno – 2 aukcje o łącznej miąższości 60 m3

Nadleśnictwo Brzeziny – 2 aukcje o łącznej miąższości 52 m3

 

Zachęcamy do skorzystania ze strony https://aukcje.lasy.com.pl/ , na której zamieszczone są:

- zdjęcia i filmy przedstawiające oferowane drewno

- lokalizacje placów ekspozycyjnych

- wzory umów

- link do aukcji e - drewno

- kontakty (telefony i adresy mailowe do pracowników nadleśnictw)

Zapraszamy do oględzin surowca w okresie 5 dni roboczych poprzedzających termin zakończenia aukcji, w godz. 8:00 - 15:00 na placach ekspozycyjnych nadleśnictw biorących udział w Łódzkich Aukcjach Drewna Specjalnego.

Szczegółowych informacji udzieli Wydział Gospodarki Drewnem e-mail: marketing@lodz.lasy.gov.pl

Serdecznie zapraszamy!