Lista aktualności Lista aktualności

Nowe wodopoje w lesie

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wybudowaliśmy nowe wodopoje na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Poddębicach.

Kolejne osiem sztuk wodopoi zamyka tworzoną przez 7 lat sieć dwudziestu zbiorników wodnych w lesie leśnictwa Napoleonów. W celu polepszenia dostępności zwierzyny do wody, a przez to skrócenia niezbędnych do tego wędrówek, wykopano w 2007 roku 1 zbiornik wodny, mający służyć za poidło, w 2008 pięć wodopojów ze środków WFOŚiGW, a w 2012 kolejne  sześć (pięć ze środków WFOŚiGW, jeden z własnych). Z obserwacji wynika, że zbiorniki są regularnie wykorzystywane przez zwierzęta leśne (nie tylko przez zwierzynę łowną ale także przez płazy i ptaki). Dla płazów wodopoje są miejscem rozrodu. Jeszcze w trakcie budowy tegorocznych oczek były one licznie odwiedzane przez zwierzęta. Świadczy to o niezbędności takich urządzeń w lesie.