Lista aktualności Lista aktualności

Wmurowaliśmy akt erekcyjny

W ubiegły czwartek miała miejsce ważna dla pracowników naszego nadleśnictwa uroczystość.

Wmurowany został akt erekcyjny pod budowę nowej siedziby nadleśnictwa. Z tej okazji spotkały się wszystkie strony biorące udział w przedsięwzięciu. Obecni byli dyrektorzy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Edward Janusz i Grzegorz Badziak; Kapelan RDLP w Łodzi ks. Marek Izydorczyk; właściciele głównego wykonawcy, Maciej i Michał Szubarga wraz z Dyrektorem Zarządzającym, Katarzyną Dzioba, Kierownikiem Budowy Jarosławem Antczakiem i Inżynierem Budowy Damianem Marcinkowskim; Inspektor Nadzoru Zbigniew Gajos oraz przedstawiciele nadleśnictwa. 

Poniżej przedstawiamy tekst aktu wmurowanego w podwaliny budynku. Po jego odczytaniu wszyscy obecni złożyli podpisy a następnie zamurowali akt. Obecny w uroczystości ksiądz dokonał poświęcenia budynku nadleśnictwa. Mamy nadzieję, że akt będzie wspaniałą pamiątką dla potomnych, a załączona historia lasów Nadleśnictwa Poddębice i lista pracowników będą jednym ze źródeł wiedzy dla następnych pokoleń.  

 

AKT EREKCYJNY

 

Upamiętniający,

że dnia  3.09.2015 r.,

wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Nadleśnictwa Poddębice.

 

Uroczystość ma miejsce gdy obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełni Andrzej Duda, na fotelu Prezesa Rady Ministrów zasiada Ewa Kopacz, funkcję Ministra Środowiska piastuje Maciej Grabowski, Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych jest Adam Wasiak, Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi – Edward Janusz, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Poddębice – Lech Kazuła.

Budowa nowej siedziby nadleśnictwa realizowana jest z inicjatywy pracowników nadleśnictwa oraz Nadleśniczego, Pana Lecha Kazuły. Idea znalazła poparcie i przychylność Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, Pana Adama Wasiaka oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Pana Edwarda Janusza. Środki z Funduszu Leśnego zapewniły finansowanie inwestycji.

Na powierzchni użytkowej niemal 1700 m2, za cenę 5 mln 100 tysięcy złotych, do końca listopada 2016 roku powstanie dwukondygnacyjny budynek. Tradycyjne materiały w powiązaniu z nowoczesnymi rozwiązaniami stworzą funkcjonalną przestrzeń do obsługi zainteresowanych osób. Podniesiony zostanie również standard pracy pracowników nadleśnictwa. Siedziba otoczona zostanie zielenią, w którą wkomponowane zostaną ciągi komunikacyjne oraz zbiornik przeciwpożarowy.

Ważnymi etapami w dotychczasowej realizacji inwestycji były:

·       22 lutego 2014 r. kiedy to rozstrzygnięto konkurs na opracowanie projektu siedziby nadleśnictwa i zlecono jego wykonanie firmie Archetyp Grzegorz Sachse z Gdańska,

·       16 listopada 2014 r. gdy zawarto umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego, firmą KNK Budownictwo Zbigniew Gajos z Kielc,

·       1 grudnia 2014 r. kiedy to zawarto umowę z wykonawcą projektu aranżacji pomieszczeń, przygotowała ją firma Domy i Architekci Sp. z o.o. z Krakowa, 

·       14 maja 2015 r. gdy podpisano umowę na budowę biura. Wykonawcą jest firma Inenergia Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Inowrocławiu,

·       oraz 8 czerwca 2015 r. gdy wbito pierwszą łopatę.

 

Akt niniejszy umieszczono pojemniku, do którego złożono historię lasów i gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Poddębice, mapę nadleśnictwa oraz aktualną listę pracowników.

 

Dla upamiętnienia tego wydarzenia niniejszy akt podpisują:

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 

 

 

Edward Janusz

Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 

 

 

Grzegorz Badziak

Nadleśniczy Nadleśnictwa Poddębice

 

 

 

 

Lech Kazuła

 

Kapelan RDLP w Łodzi

 

 

 

ks. Marek Izydorczyk

 

Właściciel, Prezes Sp. Inenergia

 

 

 

Maciej Szubarga

 

Wspówłaściciel Sp. Inenergia

 

 

 

Michał  Szubarga

 

Dyrektor Zarządzający Sp. Inenergia

 

 

 

 

Katarzyna Dzioba

 

reprezentujący architekta

 

 

Inspektor Nadzoru

 

 

 

 

Zbigniew Gajos

 

Lista osób uczestniczących w uroczystości: