Galerie zdjęć Galerie zdjęć

Galeria Piotra Zdunka

Udostępniliśmy galerie zdjęć osób fotografujących przyrodę z terenu naszego nadleśnictwa. Kolega jest podleśniczym, a zdjęcia przedstawiają zwierzęta na karmnisku zlokalizowanym na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny. Przypominamy, że zdjęcia są własnością ich autorów i jakiekolwiek wykorzystanie może odbywać się tylko za ich zgodą chyba, że stosowne umowy przewidują inaczej.