Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Certyfikacja w Polsce odbywa się na poziomie dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych. Drewno pozyskane w naszym nadleśnictwie objęte jest certyfikatem przyznawanym gospodarce leśnej PEFC posiadanym przez RDLP w Łodzi.

PEFC

Nadleśnictwo Poddębice informuje, że w wyniku przeprowadzonego audytu gospodarki leśnej wg zasad PEFC (w listopadzie 2021 r.) firma Polskie Centrum Badań i Certyfikacji przyznała RDLP w Łodzi nowy certyfikat o numerze: PCBC/PEFC-3/1/2021 potwierdzający spełnienie wymagań Normy Krajowej PEFC – PEFC PL 1003:2012 v.2
„Zrównoważona gospodarka leśna – wymagania w zakresie: „Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Łodzi”, z okresem obowiązywania od 21 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2024 r.

 

Czytaj więcej na stronie RDLP w Łodzi oraz DGLP.