Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

Certyfikacja w Polsce odbywa się na poziomie dyrekcji regionalnych Lasów Państwowych. Drewno pozyskane w naszym nadleśnictwie objęte jest certyfikatem przyznawanym gospodarce leśnej PEFC posiadanym przez RDLP w Łodzi.

FSC ® (C018276)

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu Forest Stewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 17 kwietnia 2013 r. Certyfikat nosił numer RA-FM/COC-000251.

W dniu 11 stycznia 2017 r. certyfikat FSC RA-FM/COC-000251 został przeniesiony z Rainforest Alliance do NEPCon. Certyfikat posiadał numer NC-FM/COC-016229. Aktualny certyfikat wydany został przez SGS Polska, nosi numer SGS-FM/COC-011009 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 16 kwietnia 2018 r.

 

W dniu 7 maja 2018 r. Nadleśnictwo Poddębice uzyskało certyfikat FSC o numerze SGS-FM/COC-011009. Certyfikat ważny jest do 6.05.2023 r. 

 

PEFC
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Informujemy, że z dniem 13 stycznia 2017 r. certyfikat PEFC został wznowiony. Zaktualizowany certyfikat nosi numer PL PEFC-12/0006. 

 

Dane dotyczące monitoringu gospodarki leśnej i gruntów o szczególnych walorach przyrodniczych, HCVF, znajdują się w Planie Urządzenia Lasu nadleśnictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać w nadleśnictwie. 

 

Czytaj więcej na stronie RDLP w Łodzi oraz DGLP

 

Materiały do pobrania