Wydawca treści Wydawca treści

Drogi leśne

Zasady udostępniania dróg leśnych

Nadleśnictwo Poddębice przekazuje do stosowania zasady korzystania z dróg leśnych, a także poruszania się po nich. Poruszanie się po drogach leśnych dotyczy pojazdów uprawnionych. Jednocześnie nadleśnictwo informuje, że nie posiada dróg udostępnionych do ruchu publicznego. Zgodnie z ustawą o lasach drogi leśne nie są przeznaczone do ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi oraz motorowerami.