Wydawca treści Wydawca treści

Historia

Historia powstania Nadleśnictwa Poddębice sięga roku 1945.

Wtedy to z lasów przedwojennego Nadleśnictwa Państwowego Chrośno oraz lasów prywatnych majątków ziemskich: Pełczyska, Ner, Gostków, Mrowiczna, Golice, Gajówka, Napoleonów, Nowa Wieś, Lipki, Porczyny, Krępa, Suchorzyn i Rudniki utworzono Nadleśnictwo Poddębice, którego pierwsza siedziba znajdowała się we wsi Jabłonka. Następnie siedzibę przeniesiono do Rodrysina w uroczysku Napoleonów. Obszar tej jednostki Lasów Państwowych mieścił się w większości w granicach dzisiejszego obrębu Poddębice i wynosił w chwili jej powstania 5674,04 ha. Nadleśnictwo w 1969 r. osiągnęło  obszar 7709,71 ha. Zgodnie z Zarządzeniem nr 60 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, z dniem 1 stycznia 1976 r. zlikwidowano Nadleśnictwo Poddębice i włączono je jako obręb do nowo utworzonego Nadleśnictwa Lutomiersk z siedzibą w Lutomiersku. Jednostka ta składała się z 3 obrębów (byłych nadleśnictw): Poddębice, Bogdańce i Grotniki.

Nadleśnictwo Bogdańce utworzone zostało w 1945 r. wyłącznie z lasów prywatnych upaństwowionych na mocy dekretów PKWN. Lasów państwowych przed rokiem 1945 w granicach tego Nadleśnictwa nie było. Pierwszą siedzibą Nadleśnictwa Bogdańce była osada, która stanowi obecnie siedzibę Leśnictwa Mianów. W późniejszym czasie przeniesiono Nadleśnictwo do budynku pomajątkowego przy uroczysku Zofiówka, a następnie do wspólnego budynku z Gromadzką Radą Narodową w Lutomiersku. W listopadzie 1958 r. siedzibą Nadleśnictwa stał się pałac byłego majątku we wsi Wrząca koło Lutomierska. Według stanu na dzień 1 października 1958 r. obszar Nadleśnictwa Bogdańce wynosił 4914,64 ha. Na wymienioną powierzchnię składało się 57 kompleksów leśnych.

1 stycznia 1979 r. weszły w życie Zarządzenia nr 69 i 70 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych, zgodnie z którymi zmieniono nazwę Nadleśnictwa Lutomiersk na Poddębice z siedzibą w Poddębicach. Jednostka ta dalej z pewnymi zmianami obejmowała obręby: Bogdańce, Grotniki i Poddębice.

Po dokonanych zamianach powierzchnia Nadleśnictwa Poddębice na dzień 1 kwietnia 1979 r. wynosiła 22035,21 ha.  Nadleśnictwo nadzorowało w tym czasie 9788 ha lasów niepaństwowych. Z dniem 26 marca 1980 r. obręb Grotniki Zarządzeniem nr 11 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych został wyłączony z Nadleśnictwa Poddębice i wraz z dołączonym do niego obrębem Wiączyń utworzył samodzielne Nadleśnictwo Grotniki. W ten sposób Nadleśnictwo osiągnęło kształt zbliżony do obecnego. W 2004 r. na podstawie zarządzenia nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie [...] podziału Nadleśnictwa Sieradz [...] Nadleśnictwo Poddębice przejęło z dotychczasowego Nadleśnictwa Sieradz tereny o łącznej powierzchni 4265,45 ha. Na dzień 1.01.2007 r. obszar Nadleśnictwa wynosił 17804,24 ha. W dniu 01.01.2005 r. Zarządzeniem Nadleśniczego zlikwidowano leśnictwo Lutomiersk. 31 sierpnia 2006 r. połączono leśnictwa Mianów i Oleśnica. Kolejna zmiana nastąpiła z dniem 1.06.11 r. kiedy to połączono leśnictwo Napoleonów i Bałdrzychów oraz Biernacice i Gostków. Teren nadleśnictwa podzielony był na 13 leśnictw: Mianów, Zygry, Jamno, Szadek, Wilamów, Sworawa, Napoleonów, Niemysłów, Księże Młyny, Biernacice, Rożdżały, Kamionacz i Reduchów. Wg stanu na 30.06.11 r., powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 17844,77 ha.

Od 2017 roku nadleśnictwo jest jednoobrębowe. Podzielone jest nadal na 13 leśnictw, zmieniły się jednak ich nazwy i numeracja. Wg kolejności: Gostków, Sworawa, Napoleonów, Niemysłów, Księże Młyny, Mianów, Zygry, Jamno, Wilamów, Szadek, Rożdżały, Kamionacz i Reduchów. Powierzchnia nadleśnictwa wynosi 17861,85 ha.

Dla chętnych - czytaj więcej o historii nadleśnictwa.