Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do udziału w zajęciach z leśnikiem.

Nadleśnictwo prowadzi aktywną działalność w sferze edukacji przyrodniczo - leśnej. Dość powiedzieć, że w 2006 r. w 20 spotkaniach, których nadleśnictwo było organizatorem lub współorganizatorem wzięło udział ok. 2200 uczestników, w 2007 r. w 24 spotkaniach – ok. 1800, w 2008 roku w 44 spotkaniach ok. – 3850 osób. W latach 2009 - 2014 w średnio w 32 spotkaniach uczestniczyło ok. 2,5 tysiąca osób. Są to znaczące liczby świadczące o zapotrzebowaniu na tego typu działalność. Jest to więc dziedzina ważna, na którą zwraca się coraz większą uwagę. Z pewnością dla obu stron są to spotkania pouczające i pożyteczne, i mamy nadzieję, że odbiorcy wydarzeń w sposób właściwy spożytkują przekazaną przez nas wiedzę. Na zajęciach zwracamy uwagę na łączenie teoretycznej wiedzy biologicznej wyniesionej ze szkoły, z praktyczną wiedzą o lesie, jego życiu i mieszkańcach. W tym celu pracownicy nadleśnictwa biorą udział w prelekcjach wygłaszanych zarówno w salach szkolnych, jak i w terenie leśnym. Nadleśnictwo inwestuje także we własną infrastrukturę. Posiadamy trzy ścieżki leśne, dwie sale edukacyjne i dwa punkty z tablicami przy leśniczówkach. W 2013 roku zrealizowaliśmy ogródek dydaktyczny przy sali w Rodrysinie złożony z 13 drewnianych przyrządów. 

Na spotkaniach poruszamy następujące tematy:    

Ochrona przyrody (informacje ogólne, ciekawostki, także terenowe rozpoznawanie ptaków, owadów, roślin, tropów zwierząt),

Ochrona lasów przed zagrożeniami 

Gospodarka leśna (od wyhodowania siewek do pozyskania drzew). 

Pracownicy nadleśnictwa biorą również czynny udział w różnorodnych akcjach i przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym. Są to m.in.:

• #sadziMY, akcja pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

• „Święto drzewa", akcja propagująca rolę i znaczenie drzew w naszym życiu,

• „Dzień Ziemi", akcja nawiązująca do problemów ekologicznych,

• prenumerata czasopisma „Eko i My" dla wybranych szkół,

• konkursy, jarmarki, dni otwarte, rajdy i biegi przełajowe dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych,

• spotkania terenowe połączone z wiedzą w praktyce, np. sadzenie lasu,

• wywiady i artykuły w mediach.

Spotkania edukacyjne prowadzone są przez osobę odpowiedzialną za edukację w nadleśnictwie lub miejscowego leśniczego (patrz Kontakt Leśnictwa).

Aby przeprowadzić zajęcia należy pisemnie skierować wniosek do nadleśnictwa z podaniem daty spotkania, proponowanego zakresu godzin i tematu zajęć, ilości uczestników. Wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny aby terminy zajęć nie pokrywały się. Wzór wniosku znajduje się poniżej w załączniku. 

Dla chętnych więcej o teorii edukacji.