Wydawca treści Wydawca treści

Oferty i przetargi

Od 2015 roku informacje o wszelkich zamówieniach zawarte są na stronie BIP nadleśnictwa.

Nadleśnictwo Poddębice informuje, że z powodów utrudnień technicznych dot. BIP zamieszcza poniżej rozstrzygnięcie przetargu na usługi leśne na 2021 wraz z zawiadomieniem o unieważnieniu odrzucenia oferty - 29.12.2020 r.

 

Nadleśnictwo Poddębice informuje, że informacje o postępowaniach podlegających ustawie Pzp wszczętych do 30.06.2021 r. umieszczone zostały w zakładce Zamówienia publiczne na stronie BIP nadleśnictwa:

http://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_poddebice/zamowienia_publiczne