Wydawca treści Wydawca treści

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na naszym terenie są to niewielkie powierzchniowo bagna śródleśne. Użytki ekologiczne na terenie Nadleśnictwa Poddębice zostały uznane Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego dnia 24. 11. 1998 r. (Dziennik Wojewody Sieradzkiego Nr 29, poz. 174). Uchwałą nr XVII/89/12 Rady Gminy i Miasta w Warcie z 18.01.2012 dokonano aktualizacji powierzchni jednego z nich. W Nadleśnictwie Poddębice wyszczególniono trzy użytki ekologiczne o łącznej powierzchni 3,58 ha. Na terenie leśnictwa Rożdżały w oddziale 825 h znajduje się użytek o pow. 1,57 ha. W leśnictwie Kamionacz są dwa użytki: w oddziale 897 h o powierzchni 0,82 ha i 908 l - o powierzchni 1,19 ha.