Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Produkcja drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu jest jednym z celów prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Człowiek od niepamiętnych czasów wykorzystuje bogactwa lasu.

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Więcej na stronie www.lasy.gov.pl. 

Większość z nas lubi zbierać i jeść owoce runa leśnego (grzyby, jagody, borówki, maliny czy jeżyny). Na pewno nikomu nie trzeba zachwalać walorów odżywczych i smakowych orzechów laskowych. W lesie zaopatrujemy się bardzo często w przeróżne zioła lecznicze. Większość z nas woli żywą choinkę na Święta Bożego Narodzenia od sztucznej. Mało kto odmówiłby skosztowania wspaniale przyrządzonej dziczyzny. Każdy z nas potrzebuje mebli w domu, w szkole i w pracy, wszyscy zużywamy ogromne ilości papieru, a wielu ogrzewa swoje domy drewnem.Długo można by wymieniać bogactwa materialne jakie czerpiemy z lasu i produkty jakie z nich otrzymujemy. Jednak to nie wszystko, w obecnej dobie coraz większego znaczenia nabierają niematerialne wartości jakie ofiaruje nam las. Wszyscy chętnie tutaj skrywamy się przed zgiełkiem dnia powszedniego, to las oczyszcza nasze powietrze z trujących pyłów i gazów, to w otoczeniu lasów znajdują się najczystsze rezerwy wody pitnej i to las chroni naszą glebę przed erozją. Z wszystkich tych korzyści jakie daje nam las możemy korzystać, lecz należy to czynić w sposób bardzo racjonalny. Tylko tak postępując nie narazimy środowiska leśnego na degradację. Wiedząc o tym leśnicy, którzy nigdy nie pozyskują z lasu i nie pozwalają również pozyskiwać innym, więcej niż umożliwiają to jego zdolności regeneracyjne. Dotyczy to zarówno drewna jak i innych surowców leśnych. Na przykład ilość pozyskanego drewna wynika ściśle z potrzeb hodowlanych i ochronnych lasu, oznacza to że wycina się tylko drzewa stare (dalsze ich pozostawienie spowodowałoby deprecjację drewna), drzewa chore (opanowane przez szkodliwe owady lub grzyby, których  pozostawienie spowodowałoby zagładę innych drzew) oraz drzewa zdrowe, ale rosnące w nadmiernym zagęszczeniu (usunięcie niektórych sztuk polepszy innym drzewom dostęp do światła, umożliwiając dalszy ich rozwój).

Z względu na sposób użytkowania rębnego, drzewostany nadleśnictwa przydzielono do następujących gospodarstw:

Gospodarstwo specjalne – w skład którego wchodzą rezerwaty częściowe (174,24 ha), lasy położone w stałych powierzchniach badawczych i doświadczalnych (534,42 ha), lasy stanowiące otulinę ośrodków wczasowych (123,23 ha), lasy obronne (8,41 ha) oraz Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy (4,52 ha). Użytkowane rębne drzewostanów wchodzących w skład tego gospodarstwa, wynika ściśle z ich potrzeb hodowlanych oraz możliwości trwałego pełnienia przez nie funkcji ochronnych (lasy rezerwatowe wyłączone są z użytkowania rębnego).

Gospodarstwo zrębowe w lasach gospodarczych zaliczono tutaj drzewostany (nie ujęte w gospodarstwie specjalnym lub w gospodarstwie przebudowy), które ze względu na typ siedliskowy lasu oraz aktualny i docelowy skład gatunkowy będą zagospodarowane rębniami zupełnymi.

Gospodarstwo przerębowo-zrębowe w lasach gospodarczych – zaliczono tutaj drzewostany, które ze względu na typ siedliskowy lasu oraz docelowy i aktualny skład gatunkowy, zagospodarowane będą rębniami częściowymi, gniazdowymi lub stopniowymi z okresem odnowienia do 40 lat. Do gospodarstwa tego zaliczono również drzewostany dotychczas użytkowane rębnią Id (obecnie IIIa), zaliczone w poprzednim okresie do gospodarstwa zrębowego.

Gospodarstwo przebudowy w lasach gospodarczych – zaliczone następujące drzewostany:

o składzie niezgodnym z siedliskiem - 38,14 ha

uszkodzone w stopniu 2 lub 3 - 1,21 ha

Przyjęte wieki rębności:

Gatunek Obręb leśny Bogdańce Obręb leśny Poddębice i Sieradz
dąb 140 140
jesion 120 120
sosna, modrzew 120 100
jodła 120 120
buk 120 120
klon 100 100
świerk 90 80
brzoza, akacja 80 80
olsza 80 80
grab 80 80
osika 60 60
topola 40 40

Doświadczenie leśników uczy, że prawidłowo prowadzona gospodarka leśna pozwala nie tylko na zaspokojenie potrzeb ludzi na dobra jakie daje las, ale również pozwala na pełną ochronę środowiska leśnego, zachowanie jego całego spektrum bogactwa naturalnego, wszelkiej różnorodności biologicznej oraz szeroko pojętego, korzystnego wpływu na klimat i przyrodę naszego regionu, kraju i całej Ziemi.