Wydawca treści Wydawca treści

Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości estetycznych.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Niemysłów" - zespół o powierzchni 4,62 ha położony jest w leśnictwie Niemysłów. Ochroną objęte jest wydzielenie w oddz. 213 g ze starodrzewiem sosnowo - dębowym. Miejsce to zostało objęte ochroną na mocy Rozporządzenia ówczesnego Wojewody Sieradzkiego nr 419 z dnia 22. 04. 1996 roku, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Sieradzkiego nr 7, pod pozycją 39 z 22.05.1996 r.). Aktualnym aktem prawnym jest Uchwała nr XLII/337/21 Rady Miejskiej w Poddębicach z 25 czerwca 2021 r.