Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Ośrodek Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Poddębice zaprasza gości do odwiedzin poddębickich lasów .

W trakcie sezonu łowieckiego zapraszamy osoby polujące oferując polowania na: 

  • daniele
  • sarny
  • dziki
  • zwierzynę drobną.

Nadleśnictwo Poddębice informuje, że pula na zakup zwierzyny w sezonie łowieckim 2024 / 2025 zostałą rozdysponowana.

Uwaga! Od 2014 roku Nadleśnictwo oferuje zakup dziczyzny na użytek własny. Tusze zakupić mogą także osoby nie związane bezpośrednio z łowiectwem a jedynie doceniające smak i walory tego mięsa. Tusze pochodzą ze świeżo pozyskanych zwierząt na terenie naszego OHZ. 

Aby uzyskać informacje w sprawie cen oraz tusz zwierząt znajdujących się w chłodni należy kontaktować się z leśniczym ds. łowieckich, Piotrem Zdunkiem, tel. 664 731 145. Pamiętajmy, że dostępność tusz zależy od pory roku; okres zimowy jest czasem większego pozyskania zwierząt niż np. okres wiosenny (okres rozrodczy, ochronny). Aktualne ceny dziczyzny zawiera załączony cennik.

Obwód hodowlany nr 63 wyłączony został z dzierżawy w roku 1965 Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1965 roku. Powierzchnia leśna OHZ stanowi zwarty kompleks charakteryzujący się dużą różnorodnością siedlisk i gatunków tam występujących, co w dużym stopniu wpływa na poprawę i urozmaicenie bazy żerowej dla zwierzyny. Nadleśnictwo buduje nowe urządzenia dla dokarmiania zwierzyny, obserwacji oraz w celu jej pozyskiwania. Ambony lokalizowane są w miejscach stałych żerowisk zwierzyny, o dobrej widoczności i na przesmykach. Dzięki prowadzonemu na terenie OHZ od 2005 r. programowi introdukcji daniela z węgierskiej i słowackiej populacji, daje się zauważyć szczególnie u młodych byków znaczną poprawę w jakości nakładanych poroży, co w przyszłości będzie miało wpływ na zwiększenie atrakcyjności i jakości pozyskiwanych trofeów

Przejdź do galerii zdjęć.

Materiały do pobrania